Quy trình sửa Laptop

PRO 1. TIẾP NHẬN THIẾT BỊ

PRO 2. KIỂM TRA, BÁO GIÁ, XỬ LÝ

PRO 3. BÀN GIAO, BẢO TRÌ, BẢO HÀNH